White Ice Skates w/ Fur Trim

White Ice Skates w/ Fur Trim

$ 6.59

Take to the ice wearing these fur-trimmed white ice skates.

Fits 18" dolls